Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2015

ankooos
11:12
6929 d303 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viatosiaa tosiaa
ankooos
11:11
otp | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatosiaa tosiaa
ankooos
11:10
9363 f7b4 390
Reposted fromfatique fatique viatosiaa tosiaa
ankooos
11:06
7573 2954 390
Reposted fromrisky risky viatosiaa tosiaa

March 21 2015

ankooos
21:14


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaiblameyou iblameyou
ankooos
21:14
Decyzje pod wpływem emocji, to żadne decyzje. To działania instynktowne.
— House of Card
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viatedibea tedibea
ankooos
21:13
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viatedibea tedibea
ankooos
21:12
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatedibea tedibea
21:11
ankooos
21:09
9721 3d4c 390
Władysław Broniewski
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viatedibea tedibea
ankooos
21:08
6479 48b1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatedibea tedibea
ankooos
21:08
2492 65f0 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatedibea tedibea
ankooos
21:08
6187 47bb 390
Reposted fromadejsza adejsza viatedibea tedibea
ankooos
21:07
6835 b88f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatedibea tedibea
ankooos
21:07
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viatedibea tedibea
ankooos
14:39
6093 cedc 390
Reposted fromusual usual viatosiaa tosiaa
ankooos
14:39
2822 767c 390
Reposted fromJustMaddie JustMaddie viatosiaa tosiaa
14:38
1328 5b9f 390
Reposted fromtiredhufflepuff tiredhufflepuff viatosiaa tosiaa
ankooos
14:38
Wiosna przyszła
Reposted fromPawelS PawelS viatosiaa tosiaa
ankooos
14:38
7537 587a 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl